Het verhaal achter Openluchtmusem Het Hoogeland

Het dorp in de 19e eeuw De provincie Groningen, en dan vooral het noordelijke deel, is al lange tijd een typisch landbouwgebied. In het buitengebied staan grote boerderijen met daaromheen uitgestrekt akkerland. In de 19e eeuw boden deze bedrijven veel werkgelegenheid. In de eerste plaats aan landarbeiders, maar ook aan huispersoneel. Enkele van deze werknemers […]

Het verhaal achter Visserijmuseum Zoutkamp

De eerst bekende vermelding van Zoutkamp dateert van de late middeleeuwen (1408). Het wordt dan vermeld als ‘Soltcamp’. Die benaming is op te splitsen in twee delen: een kamp is een omheind stuk land. ‘Solt’ slaat waarschijnlijk op de zoutwinning uit veen dat in aanraking is geweest met zeewater, een procedé dat in de middeleeuwen […]

Het verhaal achter Kloostermuseum Aduard

In 1192 werd in Aduard het cisterciënzer klooster gesticht dat uit zou groeien tot een van de grootste en meest  invloedrijke kloosters van Noordwest Europa. In een tijd dat grote delen van het huidige Nederland nog bestonden uit woeste gronden, ondoordringbaar kreupelhout, veenplassen en dun bevolkte, nauwelijks in cultuur gebrachte landbouwgebieden, perfectioneerden de monniken uit […]

Het verhaal achter Wierdenland

Museum Wierdenland is het enige archeologische museum in de provincie Groningen. Het ligt midden in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland en heeft als thema de geschiedenis van de wierden en het landschap. Museum Wierdenland speelt een belangrijke rol bij het vormen van draagvlak voor de archeologie en het cultuurlandschap van Groningen.  Een wierde of terp is […]

Actie Bezoek ons allemaal

Wil je zelf ontdekken hoe bijzonder de rijke cultuurhistorie van de Groninger Waddenkust is? Bezoek dan alle zes Waddenmusea om de ervaring  hiervan compleet te maken.  Vul de enquête in en win! Bovendien kun je na je bezoek de enquête invullen en meedingen naar een prachtig arrangement met overnachting en diner in Herberg Molenrij in […]

Groninger herenboer in 19e eeuw motor van innovatie van de landbouw

De Boeren in Groningen wisten al in de 17e eeuw bijzonder voordelige afspraken met de landadel te maken over het gebruik van de grond die zij huurden: het zogeheten Groninger beklemrecht. Dat beklemrecht is uniek in Nederland. Bovendien verwierven de boeren het recht van opstrek: al het land dat aanslibde vanuit de zee werd van […]