Kloostermuseum Aduard

In het museum wordt het verhaal van het klooster Sint Bernardus verteld, ooit het grootste Cisterciënzer kloostervan Noordwest-Europa. De tentoonstelling van 2024 staat in het licht van de Romanogotiek, een bouwstijl die nauw met de monniken van Aduard verbonden was. De Cisterciënzers waren niet alleen van belang op religieus gebied, door te bidden, te schrijven en te studeren. Zij speelden ook een grote ol in de waterhuishouding (bedijking), landbouw en veeteelt in het gebied ten noorden van Aduard, het huidige Middag-Humsterland. ̆Met de introductie van de baksteen door de Cisterciënzers rond 1200 werden in de 100 jaar daarna in het Groningerland ruim 100 kerken gebouwd. De meeste van deze kerken zijn gebouwd in de z.g. romano-gotische (laatromaanse) stijl.

Contact

Hofstraat 45
9831 RB Aduard 
www.kloostermuseumaduard.nl
Telefoon: 050 403 2109 
E-mail: info@kloostermuseumaduard.nl

Verhalen van Kloostermuseum Aduard

Bezoek ze allemaal voor het hele verhaal van 3000 jaar leven langs de Groninger Waddenkust