Bezoek ze allemaal voor het hele verhaal van 3000 jaar wonen en werken langs de Groninger Waddenkust

Museum Wierdenland 500 v.Chr.

Paardengraf museum Wierdenland
Museum Wierdenland: paardengraf uit wierde
Middag-Humsterland, ten zuiden van het Reitdiep, is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Dit wierdenland-
schap is zeer typerend voor de ontstaansgeschiedenis van het noordelijk zeekleigebied. Museum Wierdenland in Ezinge
toont deze geschiedenis en bijzondere vondsten van prof. Van
Giffen, waarmee Ezinge internationale faam verwierf. Uit de
vondsten kan worden afgeleid hoe men in de regio leefde tijdens de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Kloostermuseum Aduard 16e eeuw

Kloostermuseum Sint Bernardushof vertelt het verhaal van een van de grootste Cisterciënzer kloosters ooit. En de grote invloed van het klooster gedurende 400 jaar op waterstaat, bouwkunde, landbouw en handel, onderwijs en wetenschappen in Groningen en ver daarbuiten. Museum Wierdenland in Ezinge
toont deze geschiedenis en bijzondere vondsten van prof. Van
Giffen, waarmee Ezinge internationale faam verwierf. Uit de
vondsten kan worden afgeleid hoe men in de regio leefde tijdens de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Museum Menkemaborg 18e eeuw

In Uithuizen vind je het kasteel museum de Menkemaborg. De ideale plek voor een cultureel dagje uit.

De Menkemaborg is in oorsprong een uit de 14de eeuw daterend huis, een zogenaamd ‘steenhuis’, dat in de loop der tijd vergroot is. Over de familie Menkema is helaas weinig bekend. In het begin van de 17de eeuw vergrootte het echtpaar Clant het gebouw tot een U-vormig huis met de ingang naar het oosten.

Het Hoogeland 19e eeuw

Bij Openluchtmuseum Het Hoogeland ervaren bezoekers hoe het leven in het dorp eraan toe ging in de 19e eeuw; een groot deel van de oude kern van het wierdendorp Warffum – vlak onder de Groninger waddenkust – is daartoe ingericht als sfeervol museum.

Je wandelt er door kleine straatjes op de oude wierde en vindt er de smidse, de fietsenmaker, de kroeg, de kruidenier en nog veel meer. De kern van dit pittoreske dorpje is nog net zoals toen…

Museum / Borg Verhildersum 19e eeuw

Museum Borg Verhildersum is het meest authentieke landgoed aan de Groninger Waddenkust. Het is bewaard gebleven met 33 hectare landerijen. Ervaar hier het het leven van de adel, de boer en de landarbeiders in de 19e eeuw.

Hoe kan het dat de boeren ineens zo rijk werden van die vette klei? Waarom ging de Groninger landadel uiteindelijk ten onder? Je kunt van hieruit zelfs 9 km wandelen in de voetsporen van Edzard van Starkenborgh, over land waar vroeger de Waddenzee stroomde.

Visserijmuseum 19e eeuw

Aan de oude binnenhaven van de historische vissersplaats Zoutkamp vindt u sinds 1994 het Visserijmuseum Zoutkamp. Het museum is gevestigd in de voormalige, monumentale ‘betonningsloods’ van Rijkswaterstaat.

In dit karakteristieke, historische gebouw krijgt u de gelegenheid om de geschiedenis en de ontwikkeling van de Zoutkamper visserij te bekijken én te ervaren. Daarnaast is er een jaarlijks wisselende expositie, die steeds een relatie heeft met Zoutkamp, de zee en de visserij.

Bezoek ze allemaal voor het hele verhaal van 3000 jaar wonen en werken langs de Groninger Waddenkust