Openluchtmuseum Het Hoogeland

Het dorp in de 19e eeuw

Midden in Warffum staat Openluchtmuseum Het Hoogeland. Een besloten terrein met meer dan twintig verschillende gebouwen en omringende tuinen, geeft een beeld van het wonen en werken op het platteland in de 19e eeuw. Een mooi en gevarieerd museum met tal van verhalen uit het nabije verleden.

De provincie Groningen, en dan vooral het noordelijke deel, is al lange tijd een typisch landbouwgebied. In het buitengebied staan grote boerderijen met daaromheen uitgestrekt akkerland. In de 19e eeuw boden deze bedrijven veel werkgelegenheid. In de eerste plaats aan landarbeiders, maar ook aan huispersoneel. Enkele van deze werknemers wonen op de boerderij, maar het grootste deel leeft in dorpen. Die hebben daardoor een vrij eenzijdige samenstelling met veel landarbeiders, aangevuld met middenstanders, onderwijzend personeel, de dominee, huisarts en burgemeester.

Veel van de Noord-Groningse dorpen liggen op een wierde; een kunstmatige woonheuvel die de huizen beschermde tegen het opkomende zeewater. Voordat er sprake was van dijken, liep het land rondom de wierde twee keer per dag onder water. Omdat de beperkte ruimte van een wierde door iedereen moest worden gedeeld, hebben de dorpen hebben een bijzondere bebouwing waarbij de huizen dicht op elkaar staan, de straten smal zijn en een plein of een brink ontbreekt.

Openluchtmuseum Het Hoogeland laat een dergelijk dorp zien. Met ruim 20 gebouwen bovenop de wierde van Warffum, vormt het museum ‘een dorp in het dorp’. Met een schoolgebouw, diverse ondernemers, de woning van de veearts, een eenkamerwoning en verschillende andere gebouwen geeft het museum een indringende blik op het dorp van toen. In combinatie met een bezoek aan Museumcafé Het Spijslokaal biedt het openluchtmuseum een gevarieerde dag voor het hele gezin.

Contact

Schoolstraat 4
9989 AG Warffum
hethoogeland.com
Telefoon: 0595-422233
E-mail: receptie@hethoogeland.com

Verhalen van Openluchtmuseum Het Hoogeland

Bezoek ze allemaal voor het hele verhaal van 3000 jaar leven langs de Groninger Waddenkust