Actie Bezoek ons allemaal

Wil je zelf ontdekken hoe bijzonder de rijke cultuurhistorie van de Groninger Waddenkust is? Bezoek dan alle zes Waddenmusea om de ervaring  hiervan compleet te maken.  Vul de enquête in en win! Bovendien kun je na je bezoek de enquête invullen en meedingen naar een prachtig arrangement met overnachting en diner in Herberg Molenrij in […]

Groninger herenboer in 19e eeuw motor van innovatie van de landbouw

De Boeren in Groningen wisten al in de 17e eeuw bijzonder voordelige afspraken met de landadel te maken over het gebruik van de grond die zij huurden: het zogeheten Groninger beklemrecht. Dat beklemrecht is uniek in Nederland. Bovendien verwierven de boeren het recht van opstrek: al het land dat aanslibde vanuit de zee werd van […]