Het verhaal achter Openluchtmusem Het Hoogeland

Het dorp in de 19e eeuw De provincie Groningen, en dan vooral het noordelijke deel, is al lange tijd een typisch landbouwgebied. In het buitengebied staan grote boerderijen met daaromheen uitgestrekt akkerland. In de 19e eeuw boden deze bedrijven veel werkgelegenheid. In de eerste plaats aan landarbeiders, maar ook aan huispersoneel. Enkele van deze werknemers […]

Het verhaal achter Visserijmuseum Zoutkamp

De eerst bekende vermelding van Zoutkamp dateert van de late middeleeuwen (1408). Het wordt dan vermeld als ‘Soltcamp’. Die benaming is op te splitsen in twee delen: een kamp is een omheind stuk land. ‘Solt’ slaat waarschijnlijk op de zoutwinning uit veen dat in aanraking is geweest met zeewater, een procedé dat in de middeleeuwen […]

Actie Bezoek ons allemaal

Wil je zelf ontdekken hoe bijzonder de rijke cultuurhistorie van de Groninger Waddenkust is? Bezoek dan alle zes Waddenmusea om de ervaring  hiervan compleet te maken.  Vul de enquête in en win! Bovendien kun je na je bezoek de enquête invullen en meedingen naar een prachtig arrangement met overnachting en diner in Herberg Molenrij in […]