Het verhaal achter Openluchtmusem Het Hoogeland

Het dorp in de 19e eeuw De provincie Groningen, en dan vooral het noordelijke deel, is al lange tijd een typisch landbouwgebied. In het buitengebied staan grote boerderijen met daaromheen uitgestrekt akkerland. In de 19e eeuw boden deze bedrijven veel werkgelegenheid. In de eerste plaats aan landarbeiders, maar ook aan huispersoneel. Enkele van deze werknemers […]

Het verhaal achter Visserijmuseum Zoutkamp

De eerst bekende vermelding van Zoutkamp dateert van de late middeleeuwen (1408). Het wordt dan vermeld als ‘Soltcamp’. Die benaming is op te splitsen in twee delen: een kamp is een omheind stuk land. ‘Solt’ slaat waarschijnlijk op de zoutwinning uit veen dat in aanraking is geweest met zeewater, een procedé dat in de middeleeuwen […]

Het verhaal achter Kloostermuseum Aduard

In 1192 werd in Aduard het cisterciënzer klooster gesticht dat uit zou groeien tot een van de grootste en meest  invloedrijke kloosters van Noordwest Europa. In een tijd dat grote delen van het huidige Nederland nog bestonden uit woeste gronden, ondoordringbaar kreupelhout, veenplassen en dun bevolkte, nauwelijks in cultuur gebrachte landbouwgebieden, perfectioneerden de monniken uit […]

Het verhaal achter Wierdenland

Museum Wierdenland is het enige archeologische museum in de provincie Groningen. Het ligt midden in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland en heeft als thema de geschiedenis van de wierden en het landschap. Museum Wierdenland speelt een belangrijke rol bij het vormen van draagvlak voor de archeologie en het cultuurlandschap van Groningen.  Een wierde of terp is […]

Actie Bezoek ons allemaal

Wil je zelf ontdekken hoe bijzonder de rijke cultuurhistorie van de Groninger Waddenkust is? Bezoek dan alle zes Waddenmusea om de ervaring  hiervan compleet te maken.  Vul de enquête in en win! Bovendien kun je na je bezoek de enquête invullen en meedingen naar een prachtig arrangement met overnachting en diner in Herberg Molenrij in […]

UPDATE Waddenmusea Nieuws

Op de nieuwspagina van deze website delen wij af en toe gezamenlijk relevant nieuws over de Waddenmusea. Voor activiteiten en recent nieuws kijkt u op de pagina’s van de afzonderlijke musea. Agenda pagina’s waddenmusea: https://www.wierdenland.nl/actuele_agenda.html https://www.kloostermuseumaduard.nl/nieuws Activiteiten https://www.verhildersum.nl/nl/agenda/ https://menkemaborg.nl/zien-en-doen https://www.hethoogeland.com/ontdek-het-museum/tentoonstellingen-en-activiteiten/              

Schrijver Mathijs Deen in Het Spijslokaal

lezing op 11 maart Schrijver Mathijs Deen houdt op maandag 11 maart een lezing in Het Auditorium van Museumcafé Het Spijslokaal. Deen is een Nederlandse schrijver, radiomaker en voorlezer van luisterboeken. Hij schreef tien jaar geleden het boek De Wadden, dat een caleidoscopisch beeld geeft van de geschiedenis van het Waddengebied. De laatste jaren legt […]